مرمر سنگ فیروزه کرمان

505

سنگ مرمر فیروزه کرمان کد 505

500

سنگ مرمر فیروزه کرمان کد 500

501

سنگ مرمر فیروزه کرمان کد 501

502

سنگ مرمر فیروزه کرمان کد 502

503

سنگ مرمر فیروزه کرمان کد 503

504

سنگ مرمر فیروزه کرمان کد 504

مرمر سنگ فیروزه کرمان

سنگ مرمر کرمان یکی از انواع سنگ های صادراتی و ایرانی است که در سنگبری گلدستون تولید می شود. کرمان معدن انواع سنگ های مختلف از جمله سنگ مرمر است. در واقع گفته می شود که کرمان بهشت سنگ های مرمر است و از حیث تنوع و رنگ بندی سنگ های مرمر این استان بی نظیر است. کیفیت بالای این سنگ در مقایسه با انواع سنگ خارجی و قیمت بسیار مناسب این سنگ باعث شده است تا کارفرمایان زیادی طالب استفاده از این سنگ های زیبا باشند. این سنگ هم به صورت فراوری شده و هم به صورت خام به فروش می رسد.